Chcesz otrzymywać informacje o promocjach?
 • Witamy w programie punktowym dla stałych klientów naszego serwisu!

  Nasz program punktowy został stworzony dla tych którzy dokonując zakupów na naszym portalu szukają dodatkowych oszczędności i wyróżnienia za swoją lojalność. Nasz program działa według bardzo prostych zasad:

  • każdy kto zechce przystąpić do programu musi sie zarejestrować na naszej stronie www.travelmakers.pl
  • przystąpienie do programu jest darmowe
  • zbieranie punktów następuje już od pierwszego zakupu biletu lotniczego w naszym serwisie
  • punkty naliczane są i sumowane po każdym zakupie
  • zebrane punkty możesz wymienić na rabat kwotowy przy następnym zakupie
  W celu zapoznania się ze szczegółami naszego programu punktowego prosimy o przeczytanie regulaminu funkcjonowania programu.


  REGULAMIN

  1. Ogólne informacje o programie lojalnościowym TRAVEL MAKERS

  1.1 Program lojalnościowy ( zwany dalej Programem ) oferuje możliwość zakupu usług oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikami Programu a będącą właścicielem i organizatorem Programu Travel Express Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ( zwaną dalej Travel Makers).
  1.2 Regulamin organizowanego Programu lojalnościowego, przeznaczonego dla Uczestników będących Stałymi Klientami Travel Makers , jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Stałymi Klientami a Travel Makers.

  2. Uczestnictwo w Programie

  2.1 Uczestnikiem Programu lojalnościowego są osoby zarejestrowane w serwisie www.travelmakers.pl które założą tam swoje konto.
  2.2 Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej którym szczególne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych.
  2.3 Poprzez założenie konta i wypełnienie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem strony internetowej Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Travel Makers w celach operacyjnych i marketingowych Programu swoich danych osobowych figurujących na formularzu rejestracyjnym.
  2.4 Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez inne podmioty współpracujące z Travel Makers w ramach Programu poprzez podpisanie odrębnej klauzuli na formularzu rejestracyjnym.

  3. Zasady naliczania punktów

  3.1 Punkty są naliczane na podstawie zakupów dokonywanych w Programie w serwisie www.travelmakers.pl
  3.2 Wartość 1 punktu odpowiada wartości 1 złotego.

  4. Przelicznik wartości punktów

  Przelicznik wartości zakupionych biletów lotniczych na punkty jest wykorzystywany przy naliczaniu punktów w sposób następujący:
  - za każdy zakupiony bilet lotniczy – 5 punktów ( 5 złotych )

  5. Saldo punktów Uczestnika Programu

  Każdy zarejestrowany i zalogowany Uczestnik otrzymuje informacje o aktualnym stanie salda punktowego oraz o możliwości wykorzystania punktów w serwisie www.travelmakers.pl po zalogowaniu się do swojego konta.

  6. Procedura wymiany punktów

  6.1 Uzbierane punkty można wykorzystać na zakup biletów lotniczych w serwisie on-line.
  6.2 Suma do zapłaty za produkty zakupione w serwisie www.travelmakers.pl zostanie pomniejszona o wartość uzbieranych punktów.
  6.3. W celu dokonania płatności punktami Uczestnik programu musi skontaktować się z administratorem programu mailem na adres program@travelmakers.pl lub telefonicznie (22) 453 53 53.
  6.4 Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

  7. Zmiany i likwidacja programu

  7.1 Travel Makers zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.
  7.2 Travel Makers może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.
  7.3 Informacja dotyczące zakończenia Programu musi być przez Travel Makers podana do wiadomości Uczestników Programu z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni. Informacja musi zawierać szczegółowe warunki zakończenia i datę ostatecznego terminu wykorzystania punktów.
  7.4 Po zakończeniu Programu nie można gromadzić punktów.